Foto-politik

Menighedsrådene har vedtaget at begrænse fotos (og video) til ind- og udgangsprocessionerne. Det er ikke tilladt at fotografere under selve ritualerne. Efter den kirkelige handling er der mulighed for at gå tilbage i kirkerummet for at tage så mange billeder, som man har lyst til.